Rzetelna Gmina Krzeszowice

Nazwa pełna: Komitet Wyborczy Wyborców Rzetelna Gmina Krzeszowice

Skrót nazwy: KWW Rzetelna Gmina Krzeszowice

Adres: ul. Leszczynowa 23, 32-065 Krzeszowice

REGON: 527654140

NIP: 5130291777

Rachunek bankowy: 77 1020 2906 0000 1902 0565 3656
PKO Bank Polski S.A.

Pełnomocnik wyborczy komitetu: Benedykt Kurdziel

Pełnomocnik finansowy komitetu: Karolina Kalęba

Finansowanie – ważne informacje:

  • Maksymalnie 63.630 zł (15-krotność minimalnego wynagrodzenia) – tyle może wpłacić jedna osoba fizyczna na rzecz jednego komitetu wyborczego w nadchodzących wyborach samorządowych.
  • Komitety wyborcze wyborców pozyskują środki wyłącznie z wpłat od osób fizycznych – obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania w Polsce.
  • Wpłat na rachunek bankowy komitetu wyborczego można dokonywać jedynie czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą. Oznacza to, że niedozwolone są wpłaty gotówkowe w kasie banku, a także w urzędach pocztowych.
  • Komitety wyborcze mogą pozyskiwać środki finansowe jedynie na cele związane z wyborami i w ściśle określonych terminach, tj. od chwili otrzymania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o jego utworzeniu do dnia wyborów (7 kwietnia 2024).