Rzetelna Gmina Krzeszowice

Rejestry określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r.

w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat prowadzonych

przez komitety wyborcze (Dz .U. Nr 193, poz. 1144).

Brak wpisów w rejestrze wpłat.